SEA (ang. Search Engine Advertising)

SEA (ang. Search Engine Advertising)

SEA to forma reklamy, która służy do zwiększenia widoczności witryny lub strony internetowej w wynikach wyszukiwania. Można to zrobić za pomocą płatnych aukcji w wyszukiwarkach, znanych również jako PPC, lub optymalizując witrynę, aby uzyskać wyższą pozycję w organicznych wynikach wyszukiwania.

Sukces SEA zależy od konkurencyjności docelowych słów kluczowych. Im wyższa konkurencja, tym droższe będzie osiągnięcie sukcesu w tej dziedzinie.

CPA (ang. cost per action)

CPA to wskaźnik reprezentujący koszt kampanii reklamowej w przeliczeniu na działanie.

Ta metryka jest często używana w kampaniach reklamowych, w których reklamodawca nie chce płacić za działania, które nie są udane, takie jak kliknięcia reklamy lub zapisy na listę e-mailową.

CPC (ang. cost per click)

CPC to model marketingu, w którym reklamodawcy płacą tylko za kliknięcie ich reklamy. Innymi słowy, reklamodawca płaci za każde kliknięcie swojej reklamy.

W modelu CPC reklamodawcy płacą tylko wtedy, gdy ktoś kliknie ich reklamy. Nie będą płacić za wyświetlenia (tj. osoby, które zobaczą reklamę bez jej kliknięcia) ani za jakąkolwiek inną aktywność, która nie wiąże się z kliknięciem.

CPM (ang. cost per mille, też: CPT – cost per thousand)

CPM to koszt dotarcia z reklamą do 1000 osób. CPM to wskaźnik dla kampanii reklamowych. Oblicza się go, dzieląc całkowity koszt reklamy przez 1000. Tej metryki można użyć do porównania różnych kampanii reklamowych i sprawdzenia, która z nich zapewnia lepszy stosunek jakości do ceny.